Kérjük ha módjában áll, támogassa a Gyűrűs-Gidrán Sport és Kulturális Egyesület munkáját, hogy sikeresen megrendezhessük a III. Gyűrűsi Nemzetközi Hucul Lovas Napokat. Támogatási szándékát az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti magánszemélyként vagy céges adatok megadásával. Köszönjük!

BRONZFOKOZATÚ támogatóink
20 000 Ft alatti támogatással
- megjelennek a www.gidrangyurus.hu oldalon névvel.

EZÜSTFOKOZATÚ támogatóink
20 000 Ft-tól 50 0000 Ft-ig terjedő támogatással
- megjelennek a www.gidrangyurus.hu oldalon névvel
- a hivatalos videón szerepelnek névvel.

ARANYFOKOZATÚ támogatóink
50 000 Ft feletti támogatással
- megjelennek a www.gidrangyurus.hu oldalon névvel és logóval
- a hivatalos videón szerepelnek névvel és logóval
- 3 alkalommal megjelennek a rendezvényt hirdető közösségi oldalakon
- díjat adhatnak át igény szerint a rendezvényen.

(A támogatói fokozatokkal kapcsolatban a támogatónak kell jelezni, hogy mely lehetőségekkel kíván élni és az ezekhez szükséges logót és további feltételeket e-mailen kell egyeztetni.)

 

A szerződés létrejött egyrészről a Gyűrűs-Gidrán Sport és Kulturális Egyesület (székhely: 8932 Gyűrűs, Petőfi u. 2. adószám: 19284613-1-20, képviseli: Kovács Emese elnök) továbbiakban: Támogatott, valamint a fent megadott adatokkal rendelkező Támogató között a mai napon az alábbi feltételekkel:


A Támogatott képviselője kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) alapján civil szervezetnek minősül, közhasznú jogállással rendelkezik.

A Támogató kijelenti, hogy megismerte az Támogatott létesítő okiratában rögzített közhasznú célkitűzéseket, melyekkel egyetért.
Támogató a Támogatott alapító okiratában meghatározott céljainak - pontosan meghatározva a 2019. június 21 - 23-án megrendezésre kerülő III. Nemzetközi Gyűrűsi Hucul Lovas Napok elnevezésű rendezvény - megvalósításához 2019. évben a fentiekben megadott összegű támogatást nyújtja.

A támogatás átutalására jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor Támogatott Budapest Banknál vezetett 10104985-02172500-01003009 számú számlájára.

Támogatott az alapító okiratban rögzített tevékenységek ellátása érdekében használhatja fel a támogatás összegét, azt más számára tovább nem adhatja. Támogatott köteles a pénzbeli támogatás összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzés tartani.

Amennyiben a Támogatott megsérti a jelen szerződés bármely, rá vonatkozó rendelkezését, a Támogató felszólítását követő 8 (nyolc) munkanapon belül köteles a Támogató részére a Támogatást visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Szerződő felek a fenti szerződésben foglaltakat megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Gyűrűs - Gidrán Sport és Kulturális Egyesület

8932 Gyűrűs, Petőfi u. 2.

E-mail: kovacsemese1993@gmail.com

Telefon: 06 70 591 8762

Ismerjen meg minket!