A gidrán ló eredete

Származása, eredete A fajtaalapító Gidran Senior arab telivér mént báró Fechtig vásárolta Egyiptomban 1916-ban. A kis sárga mén Bábolnán 6 törzsmént adott, amelyek közül Gidran II nevu fia került Mezohegyesre, ahol vegyes: holsteini, mecklenburgi, magyar, erdélyi, arab és moldvai kancaanyagot fedezett.

A kancák származás szerinti csoportosítását az 1840-es évek elején vezették be. Ekkor derült ki, hogy az V. számú, ún. "Sárgaménes" kancaállománya foként Gidran származású. A késobb klasszikussá vált mezohegyesi vonaltenyésztés, melyben a fajta egyedei apai ágon egy-egy vonalalapító ménre vezethetok vissza, ez idotol kezdve lett tudatos gyakorlat.

Gidrán fajtáról tulajdonképpen a múlt század közepe óta beszélhetünk, miután az osztrák Kriegsministerium a gidrán állományt 1885-ben hivatalosan is önálló fajtának minosítette.

Az eredeti gidrán állomány 15 osanyára vezetheto vissza, melyekbol az idok során több család is kihalt.

A rokontenyésztés elkerülése, valamint a fajta küllemi és teljesítmény-értékének javítása érdekében eloszeretettel alkalmaztak angol telivér méneket, melyek ivadékai közül a kancákat egy-két generáció után fajtatiszta gidrán ménnel visszakeresztezték. A telivér apaságú (F1) méneket egészen kivételes eseteket leszámítva a tenyésztésbol kizárták.

A ménes állománya 1849. és 1920. között 100 körüli törzskancával stabilizálódott. Ez a létszám lehetové tett a fajta fedezomén- és kancautánpótlás-igényének biztosítását, kello genetikai divergenciát biztosított, és megfelelo szelekcióra is lehetoséget adott.

1920. március 20.-án, a román megszállást követoen, az akkor leltár szerinti 98 gidrán kancából a román királyi csapatok 74 kancát hadizsákmányként magukkal vittek. 11 kanca a harcok során elkallódott, mindössze 13 egyed maradt meg. Ebbol az igen súlyosan megfogyatkozott állományból 1944-re sikerült a kancalétszámot 90-re fejleszteni, mikor is a II. világháború következtében beállott veszteségek miatt 1948-ban 28 kanca érkezett vissza a németországi Bergstettenbol.

A két világháború közötti idoszakban az állomány konszolidálására a korábbi ellentmondásos tapasztalatok miatt csak kisebb mértékben használtak telivér méneket, hanem kisbéri-félvér ( Maxim V, Kozma III) és arab ( Mersuch III, Siglavy VI, Gazal III) ménekkel próbálkoztak igen jó eredménnyel. Ez ido tájt konszolidálódott a fajta anglo-arab jellege, eltuntek a használatbeli problémák, s minden tekintetben egy igen kiváló, értékes állomány alakult ki viszonylag rövid ido alatt.

A II. világháború után 1957-ig az erosen megfogyatkozott állomány fejlesztése, a meglévo vonalak megorzése került a középpontba. 1957-ben politikai döntés alapján a teljes gidrán populációt Mezohegyesrol a Dalmandi Állami Gazdaságba helyezték át. A hatvanas-hetvenes évek lótenyésztés irányítási koncepciója a hagyományos fajták állományának eroteljes visszaszorítása és ezen fajták törzskancáinak nyugati fajtákkal végzett átkeresztezése volt. Ez oly mértékben "sikerült", hogy 1975-re a teljes gidrán állomány mindössze 3 fajtatiszta ménbol és 16 törzskancából állott.

1975-ben az Országos Állattenyésztési Felügyeloség az Állattenyésztési Kutatóintézet közremuködésével népies állományból 21 gidrán származású kancát és Bulgáriából 2 mént vásárolt, és Borodpusztán új törzstenyészetet alapított. A borodpusztai tenyészet több gazdaváltás után a Pannon Agrártudományi Egyetemhez, és 1996-ban az ebbol önálló intézménnyé alakult Pannon Lovasakadémiához került a Szántód melletti Marócpusztára, mint génrezerv tenyészet. Idoközben 1988-ban már ugyancsak idekerült a Dalmandi Mezogazdasági Kombinát megszüntetett sütvényi ménesének kancaállománya is.

A román hadsereg által elzsákmányolt állományból a Radautzi Ménes 55 kancát vett tenyésztésbe, melyeket azóta is fajtatisztán tenyészt tovább a román Lótenyésztési Igazgatóság irányításával. A korábban hetvenes létszámú ménes állományán 1989-ben igen nagy mértéku állománycsökkentést hajtottak végre, minek következtében az állomány nagyobbik fele a tenyésztés számára elveszett.

1989-tol kezdodoen a fajta fenntartásával, nemesítésével kapcsolatos feladatok a Kisbéri-félvér Lótenyészto Országos Egyesület keretében zajlanak.

Fenotípusa

Külleme Eroteljes szervezetu, nagyrámájú, elég tömeges, középnehéz hátas és hámos típusú fajta. Feje a testtömeggel arányos nagyságú, középmagasan tuzött, egyenes profilvonalú, esetenként kisfokban burkolt. Nyaka középmagasan illesztett, közepesen hosszú, kifejezett baltavágással, a méneknél általában jól ívelt. Az alacsonyan illesztett, izomszegény nyak a kancáknál is tenyésztésbol kizáró tényezo. Marja kifejezett, hosszan hátbanyúló, elég jól izmolt. Háta közepesen hosszú, elég nagy számban vannak hosszabb törzsu egyedek. Ágyéka közepesen hosszú, elég feszes. A szügy széles, jól izmolt, a mellkas többé-kevésbé mély, jól dongázott.

Az anglo-arab hatás ellenére jelenlegi állományunk feltunoen eros csontozatú. Az eroteljes szervezet kifejezésre jut a tömegességben is. Ennek oka, hogy az utóbbi 20 évben alkalmazott mének esetében a nagy rámának kitüntetett szerepe volt (Gidran IV, VIII, X, XI). A jövoben célkituzés a testtömeg megorzése mellett a nemesség, az elegancia fokozása. A lábszerkezet többé-kevésbé szabályos, az állomány durva lábszerkezeti hibáktól mentes. A mozgás közepes hosszúságú, akciójában, rugalmasságában gyakran javításra szorul.

Méretei

Mének: Kancák:

Marmagasság bot: 160-168 155-167 cm

Marmagasság szalag: 173-180 165-177 cm

Övméret: 188-200 85-198 cm

Szárkörméret: 21-23 20-22 cm

Színe

Kizárólag sárga, több-kevesebb jeggyel.

Értékméro tulajdonságai, használhatósága

Többhasznú melegvéru fajta. Hátas és fogatlónak egyaránt megfelelo. A hazai lovassportban számarányánál nagyobb hányadban találunk eredményes egyedeket.

A díjugratásban Medve, Gidran XI, Agresszor, a militaryban Ibolya nemzetközi szinten is megállta a helyét. Kis létszámú állománya folytán szelekciós lehetosége viszonylag korlátozott. Mint oshonos génrezerv fajta, a magyar állattenyésztésben kultúrtörténeti és genetikai értéket is képvisel. Egyes kancacsaládjai 20-25 generációs tenyésztési múlttal is rendelkeznek.

Elterjedtsége, állománynagysága

1992.-tol a fajta fenntartója és nemesítoje a Kisbéri-félvér Lótenyészto Országos Egyesület. A gidrán-tenyésztok ezen egyesület keretén belül külön tenyésztési szabályzat alapján végzik a fajtafenntartó tevékenységüket. Az Egyesület nyilvántartásai szerint 1996-ban 21 tulajdonos kezén 102 kanca állt tenyésztésben. Az 1998-as fedeztetési idényre 160 kancát párosítottak. Az állomány 42 %-a 8 eredeti mezohegyesi kancacsaládra vezetheto vissza. Ebbol ketto csak egy-egy kancával képviselteti magát, egy család eredete bizonytalan. A többi kanca gidrán származású, de népies eredetu.

Az apaállatok darab- és vérvonalszáma a fajta továbbvitele szempontjából elegendo. Szükséges a populáció genetikai variabilitásának megorzése mellett a küllemi és belso értékméro tulajdonságok megorzése és javítása oly módon, hogy a jelenlegi ménvonalak és kancacsaládok közül egyik se jusson kizárólagos helyzetbe.

Minden félvér jellegu fajta igényli rendszeres idoközönként a kiinduló fajtákkal végzett cseppvér-keresztezést. Ezt az Egyesület tenyésztési programja szerint kizárólag arab és angol telivér mének alkalmazásával, a klasszikus tenyésztési elvek alapján kívánjuk megvalósítani.

Magyarországon kívül csak Románia és talán Bulgária rendelkezik még kisebb populációval, ezért fajtatisztán való fenntartása a Világörökség szempontjából is jelentos.

Gyűrűs - Gidrán Sport és Kulturális Egyesület

8932 Gyűrűs, Petőfi u. 2.

E-mail: kovacsemese1993@gmail.com

Telefon: 06 70 591 8762

Ismerjen meg minket!